Motor Yenileme Nedir?

Günümüzde çok hızla gelişen sanayi toplumunun ayrılmaz bir parçası ve önemli bir yatırım kalemi olan taşıt araçlarının kalbi sayılan motorlar çalışma koşullarına bağlı olarak aşınırlar ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkar. Motor yenileme çalışarak aşınmış bir motorun araç üretici firma spesifikasyonlarına uymayan parçalarının yenilenerek tekrar çalışmaya hazır hale getirilmesidir.

Motor yenileme bir yetkili servisinin dışarıya taşere ettiği maliyet yükü ve riski en yüksek işlemdir. Ülkemizde sayıları 1200’e yaklaşan motor ve silindir kapağı yenileme firmaları arasında TSE belgesine sahip, istenilen teknik standartları sağlayan firma sayısı çok azdır. Motor yenileme firmaları için 'uygulanması zorunlu' standartların bulunmaması ve yeni nesil motorların revizyonunda daha hassas toleransların gerekmesi kontrolsüz motor revizyonları ve arıza tekrarları ile sonuçlanabilmektedir.

Motor yenileme işlemlerinin yapılacağı yerler seçilirken firmaların:
- Gerekli makine parkına sahip olması
- Kalibre edilmiş ekipman kullanılıyor olması
- Yeni nesil motorlar ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahibi olması
gibi şartların araştırılması gerekmektedir!

Aksi durumda yetkili servislerde gerçekleşen motor yenileme işlemlerinde bilinçsizlik, düşük kalite ve kontrolsüz motor revizyonları gerçekleşebilmektedir.

Yetkili servislerde yaşanan motor revizyon problemleri para ve zaman kaybına, üretici firmanın imajının zedelenmesine, müşteri memnuniyetsizliğine ve müşteri kaybına neden olmaktadır.